REBECCA RADIO

Rebecca Radio is een christelijke radiozender met een gevarieerd muziek-aanbod,
Er wordt 7 dagen per week, 24 uur per dag uitgezonden via de internet.
Rebecca Radio draait muziek van christelijke artiesten zoals:
Matt Redman, Silverwind , Reyer , Planetshakers , Jordan Feliz, Trinity , Kirk Franklin etc.

BUMA STEMRA

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Rebecca Radio heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.

VRAGEN?

Heb je meer vragen over Rebecca Radio? Of wil je adverteren?
Neem hier contact met ons op: